Kuka hyötyy kasvu- ja työllisyyssopimuksesta?

Haastattelu ilmestynyt Metalli 49:n jäsenlehdessä, haastattelun tehnyt Joonas Laine. 1. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt solmivat alkusyksystä ns. työllisyys- ja kasvusopimuksen. Mikä on T&K-sopimuksen keskeinen sisältö, mitä sillä halutaan saavuttaa? T&K-sopimuksella pyritään lisäämään työllisyyttä, kasvattamaan ostovoimaa ja parantamaan yritysten kilpailukykyä. Näistä kaksi ensimmäistä on alisteisia viimeiselle. Siltä osin sopimus on linjassa hallituksen harjoittaman talouspolitiikan kanssa, joka on antanut verohelpotuksia yrityksille samalla kun se on lisännyt palkansaajien verotusta ja sallinut työttömyyden kasvun. Sopimuksen tarkoituksena on myös ”lisätä taloudellisen toimintaympäristön ennakoitavuutta”, mikä tarkoittaa äärimaltillisen palkkakehityksen sinetöimistä tuleviksi vuosiksi. Sopimus perustuu oletukseen, että muualla maailmassa syntyy kysyntää suomalaisille vientituotteille,…Read more …