Kreikan velkahelpotuksista ei varmuutta, minkä lisäksi Kreikka tarvinnee IV tukipaketin

Kreikan velkahelpotuksista ei varmuutta, minkä lisäksi Kreikka tarvinnee IV tukipaketin

Euroryhmä sopi eilen, että Kreikka saa seuraavan 8,5 miljardin euron erän, jotta se voi maksaa ensi kuussa erääntyvät lainansa. Lisäksi sovittiin, että velkajärjestelystä päätetään ensi vuoden elokuussa. IMF ilmoitti olevansa ehdollisesti mukana, mikäli Kreikalle luvataan tarpeeksi suuret velkahelpotukset. IMF vaatii helpotuksia, koska se ei voi omien sääntöjensä mukaan antaa rahaa maalle, joka on velkakestämätön. Eilen kuitenkin sovittiin, että euromaat eivät voi kärsiä velkajärjestelyistä tappioita. Koska Kreikan veloista noin 4/5 on euromaiden, vakausmekanismien tai EKP:n myöntämiä, on erittäin vaikeaa saada nyt luvatuilla järjestelyillä Kreikkaa siinä määrin velkakestäväksi, että se riittäisi IMF:lle. Onkin täysin mahdollista, että IMF vetäytyy troikasta ja Kreikan tukipaketeista. Saksan…Read more …
IMF eroaa ennemmin troikasta kuin Kreikka eurosta

IMF eroaa ennemmin troikasta kuin Kreikka eurosta

Alhaisista koroista johtuen Kreikan lainojen lyhentäminen ei ole mahdotonta, mutta aika ajoin erääntyvät suuremmat velat ovat tarkoittaneet yhteenottoa Kreikan ja sen velkojien välillä. Kreikan seuraava 6 miljardin lainaerä erääntyy heinäkuussa, mutta tällä kertaa lainaehdoista vääntääkin IMF. Valuuttarahaston mukaan Kreikka ei saa velkojaan kestävälle tasolle, vaikka se tekisi kaikki troikan vaatimat toimet, mistä johtuen se vaatii Kreikan velkojen leikkauksia. IMF ei ole liittoutunut Syrizan kanssa vaatiakseen talouskurin lopettamista. Päinvastoin Kreikan vasemmistohallitus on sitoutunut kahta tukipakettia ankarampaan talouskuriin ja IMF vaatii Kreikalta edelleen 3,6 miljardin suuruisia veronkorotuksia ja eläkejärjestelmän uudistuksia. IMF ja Syriza ovat OK…Read more …