Skip to content →

Kategoria: Martti Hetemäki

Porvarillinen pakkopaita

juhasipila
Juha Sipilä puhuu Suomen kansalle talouden tilasta ja välttämättömistä uudistuksista, kuvat: https://www.flickr.com/photos/finnishgovernment/

Ny Tidin (10/2015) tuoreessa numerossa on kirjoittamani Juha Sipilän hallituspolitiikkaa käsittelevä teksti Borgerlig tvångströjä. Ohessa tekstin suomenkielinen versio:

Porvarillinen pakkopaita 

Juha Sipilän hallituksen ohjelman pituus on 74 sivua. Kärkihankkeiden toimintasuunnitelma on 98 sivua. Vuoden 2016 budjettiesitys on yli 1 000 sivua.

Vaikka hallituksen politiikka tuntuu hautautuvan erilaisten valmisteluasiakirjojen ja strategioiden sekaan, hallituksen talouspolitiikka perustuu kolmeen lukuun. Nämä ovat 1) 0,5 prosentin rakenteellisen alijäämän tavoite, 2) julkistalouden 10 miljardin euron kestävyysvaje ja 3) kilpailukyvyn rapautuminen 10-15 prosentilla.

Näiden lukujen pohjalta voidaan hahmottaa Sipilän hallituksen leikkauspolitiikkaa, jonka ainoa varma seuraus on julkissektorin leikkaukset ja kansan köyhdyttäminen. Leikkauspolitiikka tuo esiin teknokraattisen taloudellisen hallinnan, jonka myötä vaaleissa päätetään yhä enemmän ainoastaan arvovalinnoista – mistä leikataan ja missä tärkeysjärjestyksessä.

Jatka lukemista Porvarillinen pakkopaita

Leave a Comment

Jatkuvan talouskurin arkkitehdit

Valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki ja valtiovarainministeriön ylijohtaja Jukka Pekkarinen.
Valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki ja valtiovarainministeriön ylijohtaja Jukka Pekkarinen. (Heikki Saukkomaa/Lehtikuva)

Kataisen hallitus sopi viime syksynä rakennepoliittisesta ohjelmasta ja Stubbin hallitus tänä syksynä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistamisesta.

Vaikka sekä pääministeri että valtiovarainministeri ovat vaihtuneet (Kataisen hallituksen alkuperäisestä kokoonpanosta on jäljellä enää 5 ministeriä), ei Stubbin hallituksen meno ole muuttunut. Rakennepoliittinen ohjelma ja sen “toimeenpanon vahvistaminen” tuovat esiin 3 piirrettä suomalaisesta politiikasta:

  1. Puoluejohtajien liikkumavara on hyvin vähäistä ylimpien virkamiesten valmistelutyön alla
  2. Rakenneuudistuksessa Kataisen hallitusohjelman talouskuri ulotetaan valtiontalouden lisäksi kuntatalouteen ja sotepalveluihin
  3. Suuret rakenteelliset uudistukset hyväksytään kaikessa hiljaisuudessa median keskittyessä puolueiden näytelmiin

Jatka lukemista Jatkuvan talouskurin arkkitehdit

Leave a Comment
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com