petteriorpokokoomus

Voima haastatteli Tuija Parvikkoa ja minua Kokoomuksen luokkapuheesta. Juttu luettavissa täältä. Ohessa oma puoliskoni haastattelusta keskustelun muodossa toimittaja Veikka Lahtisen kanssa:

VL: Näetkö että Kokoomuksella on joku historiallinen suhde yhteiskuntaluokan käsitteeseen? Minusta vaikuttaa, että puolue on välttänyt luokasta puhumista, koska se ei ota vastuuta siitä, millaisiin asemiin ihmiset päätyvät, kunhan ”lähtökohdat” ovat jonkun muodollisen kriteerin mukaan ”tasaiset”.

Kokoomus on omistavan luokan puolue historiallisesti. Se ei ole välttänyt luokista puhumista vaan se on omalla luokkapuhellaan vienyt huomion pois omistavan luokan olemassaolosta, omistussuhteista ja tuotantosuhteista. Sauli Niinistö sanoi vastakkainasettelun olevan ohi ja Jyrki Kataisen johdolla kokoomuksesta brändättiin työväenpuolue. Kokoomuksen luokkapolitiikan lähtökohta on, että alentamalla palkkoja, lisäämällä työtunteja, heikentämällä työehtoja ja helpottamalla irtisanomisia luomme työpaikkoja. Vaikka kokoomus on esiintynyt talouskasvun airueena, työntekijöiden kuritus ja tulonsiirrot omistavalle luokalle on sen tekemän politiikan tärkein tavoite. 

VL: Petteri Orpo on määritellyt, että jokainen ahkera ihminen kuuluu keskiluokkaan. Mitä ajattelet tällaisesta määritelmästä suhteessa esimerkiksi marxilaiseen tai weberiläiseen luokkateoriaperinteeseen?

Petteri Orpo ymmärtää, että kokoomuksen politiikan seurauksena keskiluokasta putoaa yhtä enemmän ihmisiä alaluokkiin. Sen sijaan, että hän pyrkisi poliittiseen “rytminmuutokseen”, joka estäisi keskiluokan pienenemisen ja alaluokkien kasvamisen, hän asettaa vastuun keskiluokkaan nousemisesta yksilölle itselleen. Tämä on perinteistä oikeistolaista järkeilyä riisuttuna marxilaisesta käsityksestä, jonka mukaan luokat muovautuvat yhteiskunnallisten voimasuhteiden kautta. Luokka on suhde eikä mikään yksilön ominaisuus tai valinta. Kokoomus voi ratsastaa omalla yksilökeskeisellä luokkakonseptillaan, koska vasemmisto ei ole kyennyt tuomaan luokka-analyysiaan nykypäivään.

VL: Millainen yritys määrittää luokka uudelleen tämä on ja mikä siinä voi olla taustalla? Onko tämä kokoomuslainen tapa ottaa kantaa keskiluokan katoamiseen keksimällä sen rajat uudelleen?

Orpon valinta kokoomuksen puheenjohtajaksi tarkoittaa paluuta Kataisen maltilliselle, mutta luokkapoliittisesti määrätietoiselle linjalle. Kokoomuslainen politiikka perustuu työpaikkojen luonnin sijaan massatyöttömyyden ylläpitämiseen. Kun jäljelle jäävät työntekijät pelkäävät omien työpaikkojensa puolesta ja odottavat kauhulla putoamista keskiluokista alaluokkiin, heidät on helpompi kesyttää kuuliaisiksi työnantajia kohtaan sekä hyväksyttää valtion alasajo, yksityistäminen, tulonsiirrot omistavalle luokalle ja kaikki taloustieteen oppikirjojen mukaiset globaalien pääomavirtojen mielistelyt. 

VL: Mikä on puolueiden suhde luokkaan ylipäätään? Luokka tuntuu olevan aika vähän käytetty käsite suomalaisessa julkisessa keskustelussa tai sitten sitä käytetään vain tuloista/koulutuksesta johdettuna neutraalina kategoriana.

Keskiluokan pelko putoamisesta alaluokkiin ohjaa nykyistä politiista retoriikkaa. Maltillinen oikeisto on syyttänyt laskevasta luokkakierrosta yksilöitä ja äärioikeisto ulkomaalaisia, pakolaisia ja vähemmistöjä. Laskevien kannatuslukemien säikäyttämänä vasemmisto on mukautunut liberaalioikeiston ja äärioikeiston asettamiin kysymyksenasetteluihin. Näin se reivaa jatkuvasti omaa viestiään oikealle pyrkiessään säilyttämään oman olemassaolonsa. Mikäli vasemmisto ajaisi johdonmukaisesti työväen etua ja pyrkisi estämään alaluokkien kasvun, sen olisi helppoa vaatia elvytystä ja riittävää kokonaiskysyntää. Vaikka Euroopan nykyiset talouskurisäännöt estävät aktiivisen finanssipolitiikan, vasemmisto ei kuitenkaan uskalla kyseenalaistaa talouskuria kuin retorisesti inhimillisistä lähtökohdista. Vasemmisto ei kykene haastamaan talouskurin ideologiaa, koska se ei ole tehnyt suhdettaan menneisyyteen selväksi eikä päivittänyt luokka-analyysiaan nykypäivään. Luokan lisäksi vasemmiston pitäisi tehdä välinsä selväksi valtioon, jotta se voisi asettaa itselleen selkeitä yhteiskunnallisia päämääriä ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Jostain syystä vasemmiston on vaikea hyväksyä, että vasemmistolainen politiikka ei ole nykyisessä Euroopassa mahdollista, vaikka vasemmistohallitukset on pakotettu talouskuriin, liittovaltiolla ei ole kansalaisten luottamusta, pakolaiskriisiin on vastattu ihmisvihalla ja ainoat julkiset investoinnit mitä sallitaan, suuntautuvat vakoiluun ja militarisointiin.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *