Haastattelu ilmestynyt Metalli 49:n jäsenlehdessä, haastattelun tehnyt Joonas Laine.

1. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt solmivat alkusyksystä ns. työllisyys- ja kasvusopimuksen. Mikä on T&K-sopimuksen keskeinen sisältö, mitä sillä halutaan saavuttaa?

T&K-sopimuksella pyritään lisäämään työllisyyttä, kasvattamaan ostovoimaa ja parantamaan yritysten kilpailukykyä. Näistä kaksi ensimmäistä on alisteisia viimeiselle. Siltä osin sopimus on linjassa hallituksen harjoittaman talouspolitiikan kanssa, joka on antanut verohelpotuksia yrityksille samalla kun se on lisännyt palkansaajien verotusta ja sallinut työttömyyden kasvun.

Sopimuksen tarkoituksena on myös ”lisätä taloudellisen toimintaympäristön ennakoitavuutta”, mikä tarkoittaa äärimaltillisen palkkakehityksen sinetöimistä tuleviksi vuosiksi.

Sopimus perustuu oletukseen, että muualla maailmassa syntyy kysyntää suomalaisille vientituotteille, mutta vientisektorin vetämänä käynnistyvä yksityisen kysynnän kasvu ei näytä nykyisessä maailmantalouden tilanteessa kovin todennäköiseltä. Kylmässä kapitalistisessa maailmassa viennistä huolehtiminen on tietenkin järkevää, mutta tällaisenaan sopimuksen tavoitteet perustuvat enemmän toiveisiin kuin tietoiseen politiikkaan.

2. Millä keinoin hallitus ja sopijajärjestöt toivovat pääsevänsä sopimuksessa mainittuihin tavoitteisiin? Mitä ajattelet näistä ta- voitteista ja keinoista?

Pääministeri Jyrki Kataisen mukaan kyseessä on sopimus, jossa ”kilpailukyky ja ostovoima lyövät kättä”. Koska kilpailukyky taataan maltillisella palkkakehityksellä, hallitus pyrkii lisäämään ostovoimaa tuloverotusta keventämällä.

Kuitenkin kun huomioidaan hallituksen jo tekemät päätökset ALV:n, energiaveron ja valmisteveron nostoista sekä hallituksen rakenneuudistuksiin sisältyvät tulevat kuntaveron nostot, sopimuksella tullaan supistamaan ostovoimaa. Veronmaksajain keskusliiton vero- ja ostovoimalaskelmien mukaan niissä kunnissa, joissa kunnallisveroa nostetaan 1 %, keskituloisen ostovoima laskee yhteensä 2,3 % vuoteen 2015 mennessä.

Kotimaisen kysynnän laskeminen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tulee syventämään Suomen taloudellista ahdinkoa entisestään. Hallituksen yrityksille tekemä yhteisöveron alennus tuskin muuttuu investoinneiksi ja työllistämiseksi, sillä yritysten tuottamille tavaroille ja palveluille ei ole odotettavissa ostajia.

Sopimuksen rakenteellinen heikkous onkin siinä, ettei siihen sisälly mitään mekanismia, joka takaisi kokonaiskysynnän kasvun. Oletukset työllisyyden ja ostovoiman parantamisesta perustuvat pelkille toiveille, sillä uusliberaalissa pääoman kasautumismallissa valtio on luopunut tietoisista makrotaloudellisista ohjausmekanismeista. Jäljelle ovat jääneet ainoastaan niin sanotut automaattiset vakauttajat, esimerkiksi toimeentulotuki, eläkkeet, julkiset työpaikat jne.

3. Jos sopimuksen hyväksyy riittävän moni liitto ja se astuu voimaan, kuka voittaa, kuka häviää?

Yritysten omistajat voittavat. Yritykset ovat onnistuneet saamaan maltillisen palkkaratkaisun sekä palkkatukea yhteisöveron alennuksen ja nuorisotakuun muodossa, mutta niitä ei ole velvoitettu tekemään yhtään mitään. Kuten yhteisöveron laskua, myös maltillista palkkaratkaisua perusteltiin 50 000 uuden työpaikan syntymisellä. Koska porkkanat, kepit ja yleissitovuus puuttuvat, mikään ei sido yrityksiä työllistämään ja täten myös lupaukset uusista työpaikoista ovat hatusta vedettyjä.

T&K-sopimuksessa kuten hallituksen talouspolitiikassakin hyväksytään Euroopan unioni darwinistisena järjestelmänä, jossa jäsenmaat ajavat omaa etuaan, verokilpailevat ja kampittavat toisiaan aina kun se on mahdollista. Hallitus ja liitot ovat kuin kerjäläisiä, jotka ovat valmiita tekemään mitä vain EK:n lupailemien yksityisten investointien perässä.

Leikkisästi voisikin kysyä hallitukselta ja liitoilta, mikseivät ne vaadi vieläkin suurempaa yhteisöveron laskua ja vieläkin kovempaa ostovoiman leikkaamista, jos ne kerran luovat työpaikkoja?

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *