Kreikan entinen valtiovarainministeri Yanis Varoufakis

Kreikan entinen valtiovarainministeri Yanis Varoufakis

Joulun alla professori Markus Jäntti sanoi olevan runsaasti tutkimusta, jonka mukaan pitäytyminen markassa olisi ollut Suomelle parempi kuin eurojäsenyys. Näin ollen julkinen keskustelu tulisikin viedä oman valuutan ja suvereenin talouspolitiikan hyötyihin.

Tämä mahdollistaisi yksittäisten leikkauskohteiden arvostelun sijaan itse leikkauspolitiikan kyseenalaistamisen. Joel Kaitilan kanssa kirjoittamamme raportti Talouskurista autonomiaan poiki muutaman haastattelun, jossa käsittelimme aihetta:

Viestimme voidaan tiivistää seuraavasti: vastoin totunnaisia käsitystapoja rahapoliittisesti suvereenin valtion kyky harjoittaa hyvinvointipolitiikkaa ei ole täysin riippuvaista suuryritysten ja rikkaiden veronmaksuhalusta eikä rahoitusmarkkinoiden oikuista, kuten on asianlaita nykyisessä rahaliitossa. Päinvastoin suvereenilla valtiolla on huomattavasti enemmän talouspoliittista liikkumavaraa talouskurin lopettamiseksi rahaliiton ulkopuolella.

Vapautuminen rahaliiton kurisäännöistä mahdollistaa työttömyyskriisin lopettamisen sekä satsaukset hyvinvointivaltion ekologiseen modernisaatioon. Tämä poistaa myös nationalismin ja muukalaisvihan materiaalisen trampoliinin.

Suunnitelma B

Euroopassa liikehdintä “B-vaihtoehdosta” on konkretisoitumassa.

Kreikan entinen valtiovarainministeri Yanis Varoufakis käynnistää ensi kuun alussa pan-eurooppalaisen liikkeen Euroopan demokratisoimiseksi. Varoufakisin haastatteluissa on toistunut ajatukset, että kansallisten puolueiden aika on ohi ja että rahaliittoa ei tule purkaa.

Tämä tarkoittaa liittovaltiokehityksen hyväksymistä. Liikkeen nimi Democracy in Europe Movement 2025 viittaa suoraan liittovaltiokehitykseen, sillä EU:n 5 presidenttiä ovat vaatineet euroalueen yhteistä valtiovarainministeriötä vuoteen 2025 mennessä.

Oleellista B-suunnitelman kannalta tuleekin olemaan, pyrkiikö se kumoamaan nykyiset talouskuria ylläpitävät ideologiat ja käytännöt. Esimerkiksi Ranskan Plan B -konferenssin  (jota Varoufakis on ollut järjestelemässä) manifestissa vaaditaan vuonna 2012 solmitun budjettikurisopimuksen reformointia tai kumoamista. Tekstissä ei kuitenkaan vaadita Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen kumoamista, jonka poliittinen painoarvo on paljon merkittävämpi. Asialistalla ei ole myöskään purkaa EKP:n suoraa rahoituskieltoa jäsenmaille.

Ei voi liiaksi korostaa, ettei euroaluetta voida säännellä talouskurisäännöillä. Eurokriisi on osoittanut, että kurisäännöt ainoastaan pahentavat tilannetta taloudellisesti ja poliittisesti. Maailmantalouden myrsky on nousemassa, jolloin keskeistä on talouspoliittisen toimintakyvyn kasvattaminen myös epäortodoksisin keinoin. Liittovaltiorakennelmat jäävät parhaimmillaankin puolittaisiksi kompromisseiksi.

Onko Plan B:n tarkoituksena siis talouskurin lopettaminen vai ainoastaan pehmeämpi talouskuri? Vastausta tähän kysymykseen määrittää suhtautuminen omaan valuuttaan ja suvereeniin talouspolitiikkaan.

This article has 1 comments

  1. Ilkka kajaste Reply

    Tähän tekstiin sisältyy vakavia virheitä. Ensinnäkin finanssipoliittisen sopimuksen (fiscal compact) kutsuminen budjettikurisopimukseksi on virhe ja tahallista manipulointia, sillä vuoden 2012 sopimus ei tuonut uutta siihen, mitä EU-lainsäädäntö jo edellytti jäsenvaltioilta. Lisäksi ns. Two pack asetukset eivät luoneet uusia velvoitteita jäsenvaltioille, jotka eivät ole alijäämämenettelyssä. Raportointi budjettiesityksestä ja niiden käsittely euroryhnässä ei velvoita jäsenvaltioita mihinkään. Budjettisuunnitelmien käsittely tosin mahdollistaisi euroalueen finanssipoliittisen linjan määrittelyn, mitä on toivottu, mutta se koskisi lähinnä Saksan budjettipolitiikan säätämistä, mikä on osoittautunut mahdottomaksi. On vahinko, että argumentointi perustuu virheellisillä tiedoille. Eroaminen eurosta ei vapauttaisi Suomea niistä sanktioista, jotka markkinat asettavat, eivät EU:n säännöt, jotka vahvistavat luottamusta, jos niistä pidetään kiinni.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *