soini-eu

Saksan ja Ranskan talousministerit julkaisivat viikko sitten mielipidekirjoituksen, jossa vaadittiin Euroopan unionin pikaista kehittämistä liittovaltioksi. Sigmar Gabriel ja Emmanuel Macron esittävät omien sanojensa mukaan EU:n suurinta reformipakettia sitten euron käyttöönoton:

  • euroalueelle yhteinen budjetti, joka mahdollistaa velkaantumisen
  • budjetin ja velkaantumisen rahoittaminen eurooppalaisilla veroilla
  • Euroopan laajuinen minimipalkka ja yhteisöveron harmonisointi
  • finanssipolitiikan yhtenäistämisen lisäksi laillinen puite valtioiden velkajärjestelyille ja Euroopan vakausmekanismin muuttaminen Euroopan valuuttarahastoksi (European Monetary Fund)

Vaikka esityksessä ei mainita suoraan erillisen valtiovarainministeriön perustamista, Gabrielin ja Macronin mukaan EU tarvitsee “uusia toimeenpanovaltaa lisääviä hallinnon reformeja”.

Gabriel ja Macron ovat sosiaalidemokraatteja, joten yhteisiä veroja ja budjettia perustellaan verokilpailun ja sosiaalisen dumppauksen ehkäisemisellä. Uudistus mahdollistaisi esimerkiksi Euroopan laajuisen transaktioveron, mutta myös paremmin kulloiseenkin suhdanteeseen vastaavan talouspolitiikan. Gabriel ja Macron haluavat lopettaa Euroopan taloudellisen ja poliittisen eriytymisen, jossa eurooppalaiset ja kansalliset intressit erkanevat toisistaan.

Uudistuksen tärkein peruste on, etteivät eurokriisin jälkeen tehdyt rakenteelliset uudistukset ja taloudellista hallintaa lisänneet sopimukset ole olleet riittäviä. Mikään ei herrojen mukaan takaa, että euroalueen finanssipolitiikka olisi kokonaisuudessaan tarkoituksenmukaista. Tähän oikeanlaiseen talouspolitiikkaan päästäisiin, kun osa euromaiden veroista ja menoista päätettäisiin kansallisten parlamenttien ohi suoraan Brysselissä. Mikään ei viittaa siihen, että uudistuksella pyrittäisiin muuttamaan Euroopan nykyistä talouspoliittista linjaa, joka on konservatiivien ja sosiaalidemokraattien konsensuksen tulos.

Toteutuessaan uudistus veisi loputkin euromaiden taloudellisesta itsemääräämisoikeudesta.* Tarkoituksena on edetä sääntöperusteisesta talousunionista kohti liittovaltiota.**

Gabrielin ja Macronin kirjoitus julkaistiin samaan aikaan Guardianissa, Le Figarossa, Die Weltissä, El Paisissa ja muissa pienemmissä lehdissä. Kiintoisaa onkin, ettei esitystä olla Suomessa toistaiseksi juuri kommentoitu. SSS-hallitukselle esitys on lukuisten linjaerimielisyyksiensä takia vaikea paikka. Hallitusohjelmassa linjataan muun muassa:

  • Unionille ei tule antaa suoraa verotusoikeutta.
  • Unionin on noudatettava toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, eli päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä kansalaisia.
  • Suomen tavoitteena on sääntöperusteinen ja toimiva euroalue, jossa jokaisella jäsenvaltiolla itsellään on ensisijainen vastuu omasta talouspolitiikastaan.
  • EMU:a ei tule kehittää sellaisen talouskoordinaation syventämisen kautta, joka johtaisi yhteisvastuun laajentamiseen.

Nähtäväksi jää, ilmentääkö Gabrielin ja Macronin kirjoitus pelkästään Saksan ja Ranskan sosiaalidemokraattien vai laajemmin Saksan ja Ranskan konsensusta Euroopan yhdysvalloista.

Mikäli liittovaltiopuheet yleistyvät, SSS-hallituksen Eurooppa-linja joutuu koetukselle. Toisaalta hallitus ja valtiovarainministeriö vastustavat taloudellisen vallan antamista Brysseliin, toisaalta Suomen Eurooppa-politiikan pitkä linja on olla ”Euroopan ytimessä”. Suomen politiikkaa dominoivien teknokraattien painajainen olisi Suomen ajautuminen marginaaliin poliitikoiden takia.

Nähtäväksi jääkin, ehtiikö Timo Soinista kuoriutua porvarin ja Nato-haukan lisäksi myös Euroopan taloudellisen integraation kannattaja.

Viitteet

*Suurin osa euromaiden talouspoliittisesta suvereenisuudesta meni jo 1990-luvulla, kun euromaat sitoutuivat julkista velkaantumista ja alijäämää koskeviin tavoitteisiin 1997 ja luovuttivat rahapolitiikkansa Euroopan keskuspankille 1998. Eurokriisin alettua näitä sääntöjä on kovennettu ja komission määräysvaltaa euromaiden budjeteista on pyritty lisäämään lukuisilla sopimuksilla (Euro plus, sixpack ja finanssipoliittinen sopimus).

**Aiemmin Euroopan neuvoston entinen presidentti Herman Van Rompuy, Euroopan komission edellinen puheenjohtaja Jose Manuel Barroso, Euroryhmän edellinen johtaja Jean-Claude Juncker ja EKP:n pääjohtaja Mario Draghi ovat tehneet vastaavanlaisen aloitteen fiskaaliunionista vuonna 2012.

This article has 2 comments

  1. Pingback: Miksi Suomi rakastaa saksalaista talouspolitiikkaa? | huippuyksikkö

  2. Pingback: Euro- ja Kreikan kriisin opetus: euro on rikki, ja Suomessakin pitäisi puhua siitä | huippuyksikkö

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *